Lidt historie

I mere end 30 år har vi i Væksthuset arbejdet med projektudvikling, kurser, rådgivning og iværksætteri. Siden 1990 også som privat jobformidler under navnet Jobbørsen og i 1991 blev vi ministerielt godkendt som privat erhvervsskole. Vore projekter og kurser har tiltrukket en meget bred brugerkreds fra jobtræning af arbejdsløse over projektudvikling i samarbejde med flere kommuner til kompetenceudviklingskurser for akademikere, samt organisatorisk rådgivning for en lang række af vore store virksomheder og fagforeninger, under anvendelse af organisationsmodellen De Roterende Skiver.

1998 blev det aktuelt at "komme på nettet" med vores fortræffeligheder og vi valgte at købe domænenavnet www.learninglab.dk idet vi faktisk opfattede os som et læringslaboratorium.

 

 

De Roterende Skivers organisationsmodel.

Allerede i 1972 fik stifteren af Learninglab A.m.b.a. optaget en artikel i Ugebladet Ingeniøren, der gjorde op men organisationsformen hierakiet til fordel for den organisationsform, der kom til at hedde De Roterende Skiver.

Denne teori har lige siden været genstand for en umådelig stor interesse fra snart sagt alle sider, lige fra nogle af vore allerstørste virksomheder til gruppearbejder i skolerne og inspireret til den pædagogik der af mange er beskrevet som P.P.U. (Problemorienteret, Projektorganiseret Undervisning).

Nogle har også lagt teorierne for had, rakket tankegangen ned og brugt ord som rundkredspædagogik, kollektiv ledelse, 68-er teorier o.m.a.

Desværre har modstanderne sjældent eller aldrig været udsat for teorierne i praxis, eller oplevet den arbejdsglæde og produktivitetsvækst som denne form for samarbejde angiveligt fører med sig.

Dem der er blevet skuffede over resultaterne af denne samarbejdsform er oftest dem der tror at ledelse ikke, som altid, handler om retning, engagement, værdier og alle de andre succeskriterier i vor del af Verden.

Når man først, på egen krop, har været den lille mand på den blå skive, der hænger på rotationen af den store skive (virksomheden)efter formlen Centrifugalkraften er lig med Massen x Radius x vinkelhastigheden i anden potens og opdaget at man faktisk bliver slynget af, forstår man teorien.              

JOBBØRSEN TALER SIT EGET TYDELIGE SPROG.

 

 

Vi tilbyder følgende kurser:

Kompetence og udvikling.

Ved festlige lejligheder tillader vi os at tro at vi var de første der gennemførte egentlige kompetenceudviklingskurser og -forløb. I hvert fald mener vi at være de bedste, blot det  handler om opgaver i konkrete situationer.
 

Videndeling.

Under anvendelse af vort slogan "Viden der virker", forsøger vi at tilføre den viden der bringer vore kunder fra A til B med færrest mulige svinkeærinder.

Iværksætteri.

Vi har gennemført adskillige forløb fra "lønmodtager til fod under eget bord", såvel i grupper som individuelt og vi er rigtigt gode til at følge op på at nystartede virksomheder ogå eksisterer 3 år efter starten.

Virksomhedstilpassede kurser.

Med vore mange "roterende skiver" - ikke mindst jobbørsen - er det vort højeste ønske og bedste grundlag for egen succes at blive personalekontor for små og mellemstore virksomheder, hvorfor vi selvfølgelig tilpasser os til din virksomheds øjeblikkelige ønske.

Coaching.

Hører jo hjemme i sportens verden og handler om træning af engagerede spillere.

Istedgade 98 1. sal, 1650 Kbh. V

Mob: 22 66 00 06 / 32 12 81 06

Mail: baj@learninglab.dk

  LEARNINGLAB Viden der virker